Viksbergsbladet


Dokument som ges ut på årlig basis och innehåller viktig information för boende i Viksberg. Skickas ut per brev och återfinns här i pdf-format.Information från NCC & Telge Nät

 Arkiverade nyheter


Här återfinns arkiverade nyheter från förstasidan, eventuella länkade dokument finns inte kvar.

 • 2015-04-27: Årsmötesprotokoll: Protokollet från årsmötet 2015 finns nu tillgängligt på hemsidan.

Länk till det justerade protokollet: VSF årsmötesprotokoll 2015

 • 2015-04-24: Gatsopning: Under denna och nästa vecka sopas vägar, gångvägar och asfalterade stigar i området.
 • 2015-04-23: Sommarvattnet slås på: Under denna och nästa vecka slås sommarvattnet på i hela området. Första steget är att plombera de fastigheter som valt att avstå från sommarvattnet eller inte har betalat avgiften för tidigare år (som kommunicerats tidigare). Målet är att allt ska vara klart till Valborg.
 • 2015-03-28: Vill du behålla sommarvattnet?: I mitten av april plomberar vi sommarvattnet för de som har sagt upp eller inte betalat avgiften. De som inte har betalat avgiften för 2014 på 700 kr ges möjlighet att göra det senast 15 april 2015 till Plusgiro 32 85 77-2 för att slippa plombering. Påkoppling kommer att kosta 3 000 kr i engångsavgift därefter (utöver den årliga avgiften).
 • 2015-03-25 VSF Årsmöte: Datum: Onsdag 2015-03-25 | Tid: 18:00-21:00 | Plats: Södertälje stadshus, sal Trombon

VSF Kallelse | VSF Verksamhetsberättelse | Inkomna motioner | VSF Resultaträkning 2012-2014 samt budget 2014-2015 | VSF Balansräkning 2012-2014 | Sommarvatten resultaträkning 2012-2014 & Förslag till medlemsavgift 2015

 • 2015-03-25: Arbetet med Viksberg.org färdigt: Arbetet med att göra om hemsidan är nu färdigt och alla länkar bör fungera, vid eventuella fel vv maila johan.grandin@viksberg.org så korrigerar jag. Det mesta arbetet har skett i bakgrunden och hemsidan har därför varit nåbar nästan hela tiden - ber om överseende med att delar av hemsidan inte varit nåbar under några timmar. /Johan Grandin
 • 2015-03-24: Viksberg.org görs om från grunden: Viksberg.org uppdateras för närvarande till en ny plattform, innehåll kommer att publiceras löpande under dagen.
 • 2015-01-23: Motioner till VSF årsmöte: OBS! Motioner till VSF årsmöte måste vara inlämnde 2015-02-01, mall för motioner till årsmötet återfinns här under fliken blanketter, på samma flik återfinns även fullmaktsblankett till VSF årsmöte.
 • 2015-01-14: Trädgallring: En lätt gallring av träd på föreningens mark kommer att ske den närmaste tiden. Det är träd som beslutats om på områdesbesiktningen samt gallring av träd som beslutats om vid genomgång av området med trädkunnig entreprenör. De områden som kommer att gallras, förutom enkilda träd, är området Tran/Storkvägen, båtklubb 5, Skatstigen/Hökstigen samt skogen ovanför Isbjörnsvägen (rakt ovanför Maria hage men på uppsidan).
 • 2014-12-01: Plats bokad för Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte: Samma plats som förra året gäller, dvs Södertälje stadshus, plan 1, sal Trombon
 • 2014-11-24: Datum och tid för Viksbergs Samfällighetsförenings årsmöte spikat: 2015-03-25 18:00-21:00 - OBS! Notera att årsmötet startar en timme tidigare än vanligt.
 • 2014-11-17: Sammanträdesplan 2015 är nu spikad, dvs tid plan för när styrelsemöten infaller under 2015.
 • 2014-11-10: Meddelande från valberedningen!

"Hej ALLA medlemmar,

Vi ska nu samla ett glatt och positivt gäng som ser möjligheter och vill skapa framtidens Viksberg. Är du den vi söker? Kanske du känner den vi söker? Nya styrelsen för samfälligheten står inför nya utmaningar för att förvalta den fantastiska miljö vi har i området.

Vi vill komma i kontakt med personer som vill engagera sig och göra skillnad i Viksberg. Personer som har ett driv, är förändringsorienterad, tycker om att göra skillnad och har rätt inställning till uppdraget. Vi söker personer med olika kompetenser och bakgrunder som vill vara med och driva/medverka/hjälpa till i små och stora projekt.

Har du en tanke, vision eller en idé om hur Viksberg skall bli i framtiden? Tveka inte att kontakta oss genom att posta ett meddelande här eller maila valberedning@viksberg.org

Hälsningar // Gustav, Fredrik och Leif"

 • 2014-10-22: Ny ordförande i VSF fram till årsmötet - Johan Grandin har av personliga skäl valt att kliva av som ordförande för VSF fr o m oktober 2014. Han kommer att fortsätta sitt arbete i styrelsen men vice ordförande Johan Johander tar över som ordförande fram till årsmötet i mars 2015. Telefonsamtal till styrelsen går via Johan Johander på nummer 076-244 88 49. Lämna namn, telefonnummer och ärende så återkommer han så fort han kan. Du kan också mejla styrelsen via info@viksberg.org
 • 2014-10-06: KÄGGEBODAVÄGEN - Information ang beläggningsarbetet - förberedelser för beläggningsarbetet sker fr o m idag, beläggningsarbetet kommer att ta vid sker när förberedelserna är färdiga. Begränsad framkomlighet på hela Käggebodavägen måndag och tisdag och onsdag. Bussar inställda fr o m tisdag. Info från Peab: - "Arbetsmetoden kommer ske som när de fräste ner makadamet, man börjar uppe vid golfbanan och kör söderut (som vid infräsningen), bussbolaget är informerat. Själva "avstängningspunkten" kommer förflyttas med asfaltsläggaren, under natten mellan 6-7 okt ska full framkomlighet finnas."
 • 2014-09-24: KÄGGEBODAVÄGEN - från möte/genomgång/besiktning med PEAB angående beläggningsarbetet på Käggebodavägen. Arbetet har gått bra så här lång (förutom en avkörd el/telestolpe som är under kontroll). Vår del av Käggebodavägen har blivit infäst med makadam och vältrad. Finare makadam skall läggas på och jämnas ut och vältras under morgondagen.  Tyvärr har PEAB fått problem med MJOG utläggningen varför detta kommer att ske 6-7 oktober. Nackdelen med detta är att vi får vänta 10 dagar på  beläggningen, men vi kommer att ha en bra grusväg under tiden. Fördelen är att vägen kommer att sätta sig bättre med 10 dagars trafik, varefter vägen återigen jämnas och beläggs med MJOG. Viksäters Samfällighetsförening har beställt samma arbetsinsats som oss i Viksbergs Samfällighetsförening, och kommer att  få beläggningsarbetet på sin del av Käggebodavägen direkt efter oss (vägarbetet börjar imorgon).
 • 2014-09-23: VÄGARBETE PÅGÅR ONSDAG OCH TORSDAG! - Imorgon onsdag samt torsdag vill vi informera om att PEAB kommer att utföra beläggningsarbeten på Käggebodavägen. Detta kommer att medföra kraftiga störningar i trafiken. Käggebodavägen kommer att stängas av temporärt allt eftersom arbetet pågår, men vägen kommer att vara körbar åt endera riktningen (har vi blivit lovade). Entreprenören har inte kunnat specificera exakt när avstängning kommer att ske. Boende på Holmen kommer inte att kunna köra in och ut på Ekvägen under den tid som arbetet pågår på den del av Käggebodavägen som ansluter till vägen. För att vara på säkra sidan kan det vara bra att parkera bilen på parkeringsplatsen på Vesslavägen (båtplats 5) under dessa dagar om man inte vill chansa. Om Peab kommer med mer info så lägger jag ut på Facebook, så håll utkik. Arbetet kommer att starta onsdag morgon uppe vid korsningen Gamla affärshuset/ladan/infarten mot säteriet och arbeta sig fram på vägen under dessa två dagar. Räkna med stora störningar i trafiken. Kom också ihåg att bussen inte trafikerar Viksberg dessa två dagar. Närmsta busshållplats är Björktraststigen, Viksäter och Ladviksvägen vid golfen.
 • 2014-09-05: TILLFÄLLIG AVSTÄNGNING KÄGGEBODAVÄGEN - Telge Nät har idag informerat oss om att de skall göra en VA- och fiberanslutning i Käggebodavägen - nära det stora badet och Viksbergs båtklubb. Detta arbete beror på att två fastigheter som ej tillhör vår samfällighet skall anslutas till VA och fiber - detta är inte en del av våra vägförbättringsarbeten. Samtidigt är det bra att detta arbete görs nu och inte direkt efter vi är färdiga med våra vägarbeten. Arbetet skall utföras på tisdag 9/9 (enligt uppgift) och hela vägen kommer att grävas av. Avstängningsskyltar kommer att sättas upp på Käggebodavägen ungefär där Labbvägen börjar samt direkt efter korsningen Ekvägen (går att vända på dessa platser).  Den enda fastighet som kommer att ligga innanför avstängningen är Tusseboda men dom kommer att kunna köra förbi avstängningen vid Ekvägen. Viksbergs båtklubb, som ligger på kommunens mark, går också att nå om man kör förbi avstängningen vid Labbvägen. /Johan Grandin, ordf VSF
 • 2014-08-29: VÄGARBETE – vårt planerade arbete med Käggebodavägen kommer igång något tidigare än beräknat. Vår entreprenör PEAB planerar att starta redan nu på måndag 2014-09-01. Arbetet som påbörjas på måndag är busshållplatser, som kommer att göras om från grunden och förlängas, och övriga tilläggsarbeten runt vägen. Detta innebär att alla extra arbeten är klara då själva fräsningen och beläggningsarbetet börjar senare i september. Exakt datum för detta kommer att meddelas senare. Vid grusparkeringen mellan Storkvägen och Tranvägen kommer Käggebodavägen att grävas av för att lägga nya vattenledningar, men troligtvis kan vanlig biltrafik passera via den grusade p-platsen. I steg två, när beläggningsarbetet sker, så kommer Käggebodavägen att stängas av i etapper. Då kommer framkomlighet vara möjlig men begränsad. Även SL kommer att informeras och sannolikt påverkas vissa bussturer. /Johan Grandin, ordf VSF
 • 2014-08-26: Käggebodavägen är nu besiktigad tillsammans med PEAB och förbättringar kommer att ske någon gång i September. Detaljerad information kommer att anslås så fort vi vet besked här och på vår Facebooksida.
 • 2014-07-21: Årsmötesprotokollet har först idag, 2014-07-22, kommit styrelsen tillhanda och finns tillgängligt under fliken VSF. Följande fel har upptäckts som justerare ej har uppmärksammat: - "i punkt 8 står det räkenskapsåret 2012 skall vara 2013"
 • 2014-06-05: Imorgon, 2014-06-06, kommer en del träd att fällas utmed Käggebodavägen. Syftet är att få mer solljus på Käggebodavägen för att vägbanan skall kunna torka fortare. Arbetet kan ta upp till ca: 1 vecka.
 • 2014-05-18: Dikningsarbete inför kommande asfaltering av Käggebodavägen påbörjas imorgon 2014-05-19. De finare massorna från dikningen kommer att användas för att höja sänkan vid Båtklubb 5, de grövre massorna från dikningen kommer att användas för att fylla ut sänkan i slutet på Tranvägen och för att fixera de lösa stenar som en tidigare medlem dumpat på platsen. På onsdag 2014-05-21 kommer inventering av en del träd utmed Käggebodan att göras inför senare fällning, syftet är att få mer solljus på Käggebodavägen för att vägbanan skall kunna torka fortare.
 • 2014-03-24: VSF Årsmöte 2014 - samtliga dokument som tidigare skickats ut per post inför årsmötet är nu tillgängliga även under fliken VSF i pdf-format
 • 2014-02-12: Tema: VILDSVINSJAKT Nu har samtliga våra tre jägare erhållit sina ”skottlossningstillstånd för tätbebyggt område” från Polisen och jakt kommer att bedrivas inom vår samfällighet. Jägarna kommer att föra bok så att vi kan avrapportera hur jakten fortlöper här och på Facebook Direkta frågor ang jakten kan tas med jägarna själva och t ex rapporter om vildsvin. - Daniel Sandström, 070 204 30 77 - Johan Kumlin, 070 722 30 95 - Rickard Björkén, 070 875 86 58
 • 2014-01-21: VSF årsmöte kommer att hållas 2014-03-26 19:00-22:00 i Södertälje stadshus, sal Trombon - mer information kommer att publiceras närmare årsmötet.
 • 2014-01-20: Information om årets städdagar respektive eldningsdagar: - Vårstädning 2014-04-26 09:00-14:00 - Vårens eldningsdag 2014-04-30 19:00 (Valborg) - Höststädning 2014-09-27 09:00-14:00 - Ang höstens städdag så kan denna att infalla upp till 2v efter att höststädning skett, de som är eldvakter bestämmer exakt dag
 • 2013-11-05 Ärendelista och protokoll från områdesbesiktningen 2013. Utöver ärendena i dokumenten så upptäcktes flera nya överträdelser under styrelsens rundvandring där bl a medlemmar byggt på föreningens mark och liknande, dessa ärenden framgår inte i något av dokumenten utan hanteras separat efter prioritet.
 • 2013-11-04 Inventering av fartgupp - styrelsen vill gärna få in medlemmars önskemål om var fartgupp bör finnas inom området. Maila förslag till info@viksberg.org
 • 2013-11-04 Tänk på att soptunnor inte får placeras på våra vägar, många soptunnor är placerade utanför den egna tomten och står i vägen både för trafik och kommande snöröjning. Samfällighetsföreningen tar inte ansvar för skador som sker på soptunnor.
 • 2013-10-21 Dikning kommer att ske utmed Käggebodavägen med start imorgon, 2013-10-22. Framkomligheten kommer att vara begänsad men vägen kommer inte att stängas av helt. Arbetet beräknas att pågå hela veckan ut.
 • 2013-10-21 Uppdaterad platsfördelning för båtuppläggningsplatsen bakom båtklubb 5 på Vesslavägen återfinns här - det finns fortfarande 16 st okända båttrailers/båtar på platsen. Båttrailers och båtar skall anmälas till Roland Avango, kontaktinformation finns på fliken VSF.
 • 2013-09-30 Ang båtuppläggningsplatsen bakom båtklubb 5 på Vesslavägen - för bokning av plats så vv kontakta Roland Avango, kontaktinformation finns på fliken VSF. Aktuell platsfördelning återfinns i detta dokument.
 • 2013-09-30 Eldningsdagar i höst. I Tegeltorp kommer eldning av brasa ske på lördag 2013-10-05. På Holmen är det inte beslutat när eldning kommer att ske ännu - beror på när vår frivillige eldare har möjlighet att övervaka.
 • 2013-06-19 Det finns några lediga båtplatser för uthyrning, denna sommar, meddelar Viksbergs Båtklubb nr 5. Kontaktinformation under fliken Båtklubbar.
 • 2013-05-27 Protokollet från VSF årsmöte återfinns här, notera att ett fel smugit sig in - på sid 3 står det att styrelsen beräknar underhållskostnaden för Käggebodavägen till 3 miljoner kr/år om den inte rustas upp. Dvs en nolla för mycket då styrelsen nämnde underhållskostnaden 200.000-300.000 kr/år under årsmötet.
 • 2013-05-02 Sandsopning är beställd och kommer utföras av Svevia under V19. Viksbergsbladet 2013 kommer att postas inom kort men finns redan nu under fliken Arkiv eller klicka här.
 • 2013-04-29 Valborgsbrasorna kommer att hållas 2013-04-30 med start ca: 19:00 på ängen i Tegeltorp samt stora gärdet på Holmen. Sommarvattnet kopplades in i hela området under lördagen den 2013-04-27
 • 2013-04-24 Sommarvattnet är nu inkopplat i Tegeltorp. Som vanligt fanns en del öppna kranar, läckage samt ett antal boende som önskade plugga sitt sommarvatten och inte längre använda detta. Holmen kommer att kopplas på innan Valborg - om du som boende upptäcker läckage eller liknande så skall Tibbelin & Partners VVS kontaktas på 08-608 22 80 alt 070 619 22 80. Ytterligare kontaktinformation finns under fliken VSF.
 • 2013-04-23 GRATIS VED finns för avhämtning nära stranden vid båtklubb 5 efter tidigare trädfällning. Om ni kommer med bil så är det ej tillåtat att köra in till stranden med bil eller motsvarande - kör istället in på båtuppläggningsplatsen. Uppdatering: ved finns även vid vändplanen i slutet på Storkvägen.
 • 2013-04-22 OBS! Träff ang skola i Viksberg imorgon kväll med LT Som flera av er säkert uppmärksammat så har kommunen haft långtgående planer på en ny skola i Viksberg/Ritorp som nu förefaller högst osäkra. Detta är någonting som flera av oss med barnfamiljer inte kan acceptera och flera initiativ har tagits. Imorgon tisdag den 23/4 kl 18:50 ska vi träffa LT som vill göra ett reportage om skolan och vad barnfamiljerna i Viksberg med omnejd tycker i frågan. Vi samlas på Hökstigen 2 i Viksberg. Boende som är engagerade i frågan är välkomna, även boende från Viksäter och omkringliggande områden. Det finns även en namninsamling för en skola i Ritorp/Viksberg, klicka här för att fylla på med ditt namn. Vidare finns en Facebookgrupp som är öppen för alla. Du hittar den genom att skriva in - "Vi vill ha skola i ritorp/Viksberg" i sökfältet på din Facebookklient eller Facebooks startsida, klicka därefter på "Gå med". Du kan även klicka här för att komma direkt till sidan.
 • 2013-04-11 Lagbasmöte sker i helgen, på lördag 2013-04-13 kl 13:00, vid båtklubb 5. I detta möte träffas arbetsledarna för våra 15 st städområden tillsammans med den centrala arbetsledaren, dvs styrelsens representant - Tomas Ekelöf. Förteckning över de olika städområdena återfinns här Sammanställning av arbetsledare per städområde samt instruktion återfinns här Vårens städdag, där alla medlemmar är välkomna att bidra med arbete i sitt närområde, infaller lördagen den 2013-04-20 kl 09:00-14:00 2013-03-25 VSF årsmöte 2013 - utskick av kallelse och verksamhetsberättelse mm har gjorts till samtliga hushåll per post. All mötesdokumentation återfinns också under fliken VSF, alternativt se nedan. OBS! Har du inte möjlighet att närvara, ge din fullmakt till en granne så kan du ändå göra din röst hörd, fullmaktsblankett återfinns här. Ombud får medföra fullmakt för endast en annan medlem. Styrelsen har försökt att återigen ordna ett besök med representanter från kommunen där kommunen redogör för sina planer för Viksberg med omnejd, rörande allt från infrastrukturfrågor till planer på skola. Tyvärr har kommunen inte hörsammat detta önskemål. I år har styrelsen valt en mer ändamålsenlig årsmöteslokal i form av Södertälje stadshus och sal Trombon.
 • 2013-02-19 Lokal för VSF årsmöte, som infaller 2013-03-27 19:00, blir Södertälje stadshus i sal Trombon
 • 2013-02-05 Gallring av träd - som många märkt pågår en gallring av träd på flera platser i vårt område. Föreningen har hyrt in en skogsentreprenadfirma som gallrar på ett antal platser. Vår förening fyller 50 år i år (1963-2013). Tittar vi på mycket av den uppväxta skog vi har idag så är stora delar mellan 30-40 år gammal, de första 10-20 åren sköttes trädbeståndet mer regelbundet men nu har man kommit på efterkälken på flera platser i området. Den kontrollerade gallring som nu sker är ett beslut från styrelsen efter många diskussioner och funderingar. Anledningen är att flera av våra gemensamma områden har varit eftersatta och helt eller delvis växt igen, dessa områden skall vara "fria strövområden" enligt kartor. Någon skogsvård i större skala har inte gjorts på många år på dessa platser. Träden stod för tätt och tanken är att lyfta fram de ursprungliga öppna ytorna men behålla karaktärsträd. Detta arbete kommer inte att kosta föreningen någonting eftersom entreprenören flisar materialet och säljer det vidare. Förhoppningen är att vi till och med kommer att tjäna några slantar på detta. Styrelsen är medveten om att åsikter kring gallringen kan skilja sig åt. Vi har redan fått indikationer på att vissa medlemmar vill gallra mer och vissa mindre. Styrelsen har inte bestämt vilka enskilda träd som ska gallras, utan den bedömningen överlämnar vi till vår entreprenör som professionellt bedömer detta. Vi har fullt förtroende för vår entreprenör. Huggning och utkörning beräknas vara klart inom någon vecka. Hur länge högarna kommer att finnas kvar vet vi i nuläget inte. Utkörningen kommer under nästa vecka att ske i tvåskift, vilket kan betyda sena kvällar. De platser som berörs är: Sänkan och skogspartiet mellan Tranvägen och Storkvägen Skogspartiet runt Punschviken, Holmen Runt Elboda (baksidan av Storkvägen där det varit upplag av massor) Runt Mor Marias stuga/Dansbanan, Tegeltorp Slutet av Isbjörnsvägen Utmed del av den branta delen av Käggebodavägen (mellan Storkvägen och Isbjörnsvägen) 2013-01-14 Styrelsen får frågor om sophämtning trots information vid årsmötet 2012, i Viksbergsbladet från 2012 samt vid ett särskilt informationsmöte med Telge Återvinning (TÅ). Kortfattat gäller att TÅ under 2012 tagit över både ansvaret för och faktureringen av all sophämtning i Viksberg. För ytterligare information så har vi sammanställt ett dokument om sophämtning som återfinns här. Frågor på och överklaganden av fakturor hänvisas till Telge Återvinning.
 • 2013-01-10 Dokumentet med arbetslag, arbetsledare och instruktion för städdagar är uppdaterat och återfinns här.
 • 2012-12-17 Vi får många frågor om snöröjning, både ros och ris. Så här fungerar snöröjningen i vårt område:I första hand skall "matarvägarna" hålla öppna: Ekvägen, Älgvägen, Vargvägen, Isbjörnsvägen, Illervägen och Ödlevägen. I andra hand skall övriga "vägar" hållas öppna. I tredje hand skall de "stigar" som går att snöröja med vår entreprenörs stora maskin hållas öppna. Samt nytt för i år: I fjärde, och sista hand, kommer de stigar som inte går att snöröja med vår entreprenörs stora maskin att hållas öppna mha en fyrhjuling med plog. Denna utrustning är inte anskaffad ännu av vår entprenör och snöröjningen är i första hand tänkt för att göra gångtrafik möjlig. Brasklapp: Med den rikliga nederbörd vi haft och fortfarande har blir det ibland så att förstahandsalternativet tar så stor resurs i anspråk att resten blir lidande.
 • 2012-12-10 Sammanträdesplan för styrelsemöten under 2013 återfinns här.
 • 2012-11-15 Vi har som bekant många vildsvin i Viksberg med omnejd. Vid problem med vildsvin på tomten eller på vår gemensamma mark så kontakta vår jägare Lars Grip på tel 08-550 94645. Lars är boende i området och har mycket kort inställelsetid. Det är viktigt att ringa "när det händer" då vildsvinen är mycket rörliga.
 • 2012-10-29 Datum och tid för årsmöte 2013 blir: 2012-03-27 19:00-22:00. Plats kommer att anslås senare.
 • 2012-09-25 Redigerat protokoll från årets områdesbesiktning återfinns här. Innehåller kortfattade beskrivningar av ärenden För flera ärenden finns ännu inga åtgärdsplaner Många av ärendena har kommit in från medlemmar innan områdesbesiktningen Enskilda ärenden är utelämnade
 • 2012-09-13 De tre kvarvarande gemensamma dricksvattenanläggningar som vi har i Viksberg, med pumphus på Illervägen, Lönnstigen och Idegranstigen, stängs av vid septembers utgång. Anledningen är att majoriteten av de boende i området nu har eget dricks...vatten och att anläggningarna kostar pengar och resurser att underhålla. Byggnaderna kommer att monteras ner men när detta sker är ännu ej bestämt. Dricksvattenanläggningen på ängen mellan Storkvägen och Tranvägen är sedan tidigare tagen ur drift.Mer information om dricksvattenanläggningarna finns under fliken Om Viksberg. Då få medlemmar använder pumparna blir vattenkvaliteten snabbt sämre och VTF har tidigare fått stänga flera pumpar pga otjänligt vatten. Då vi inte tagit vattenprover i år (med anledning av att vi planerat stänga av pumparna) kan vi inte heller garantera kvaliteten på de kvarvarande pumparna.
 • 2012-09-12 Höstens städdag infaller lördagen den 2012-09-29 kl 09:00-14:00, information om olika städområden och arbetsledare finns i länkarna till höger.
 • 2012-08-30 Någon gång under natten mot idag stals en styrpulpetbåt som låg förtöjd vid en brygga vid Örnstigens början. Håll ögon och öron öppna för tjuvar. Ägaren själv hade uppmärksammat följande nyhet i LT, som skulle kunna vara relaterad.
 • 2012-08-15 Summering av ett antal nyheter: Eftersom anslutningen till sommarvattnet är frivillig har styrelsen beslutat följande: Alla som valt att inte ha sommarvatten kommer att få detta avstängt (pluggat) vid avstängningen i höst. Avstängningen kostar inget men önskar fastighetsägaren återinkoppling kommer en avgift på 3000 kr att debiteras för att täcka föreningens kostnader för avstängning och återinkoppling. Skulle därför någon ångra sitt beslut om avstängning i år kan avgiften på 290 kr betalas in i efterskott, dock före 2012-10-01 i år. Gångstigen från busshållplatsen i början av Ekvägen mot Holmen fram till 30 km-begränsningen är nu färdigasfalterad. Styrelsen beslutade om stigen som en säkerhetsåtgärd för gående till busshållplatsen, framför allt skolbarn, och önskemål om förlängning in på Holmen har redan inkommit. Styrelsen kommer därför att titta närmare på det. Sedan första delen av Ekvägen från Käggebodavägen asfalterades i sommar har hastigheterna ökat betänkligt, även på 30-sträckan. Även om de flesta kör ansvarsfullt har flera fall av höga hastigheter uppmärksammats och krav inkommit på åtgärder. Styrelsen kommer därför att titta på möjligheten att anlägga ett farthinder där 30-sträckan börjar.
 • 2012-08-15 Förtydligande angående VSF på Facebook: Viktiga nyheter kommer att publiceras både på denna hemsida samt på Facebook. Hemsidan kommer även fortsättningsvis vara platsen där protokoll, dokument, blanketter, kontaktuppgifter mm finns. Alla kan läsa diskussionerna på Facebook, däremot krävs det Facebookkonto för att kunna kommentera eller göra ett inlägg. Länk finns till höger på denna sida alternativt klicka på följande länk: http://www.facebook.com/ViksbergSF
 • 2012-08-14 Summering av ett antal nyheter: Områdesbesiktning sker 2012-08-18 med start 08:00 på Homen. Flera nya vägskyltar har satts upp i området och arbetet pågår fortfarande. Flera av ängarna är nu klippta, senare än beräknat.
 • 2012-07-21 Lagt till permanenta länkar till VSF nystartade Facebook- respektive Bloggsidor.
 • 2012-07-06 NCC kommer att lägga stödkanter vid de nyasfalterade sträckorna under V32.
 • 2012-07-05 Dokumentet VSF regler och policys är uppdaterat och återfinns här. Illerstigen asfalterad (privat finansiering) 2012-07-04 Ekvägen är nu färdigasfalterad. Asfaltering av gångvägar påbörjad men inte avslutad, grusning mot kanter återstår för alla nyasfalterade sträckor. 2012-06-28 Status för asfaltering: Asfaltering av Ekvägen och Illerstigen försenas pga tekniska skäl, nytt datum för asfaltering av Ekvägen och Illerstigen är onsdag 2012-07-04. Skylt med uppdaterad information kommer att anslås på Ekvägen under morgondagen. Asfaltering av Häggstigen (privat finansiering) beräknas bli färdig idag, det som kvarstår av Häggstigen kommer att asfalteras vid senare tillfälle pga flera pågående husbyggnationer med tillhörande tung trafik.
 • 2012-06-22 Förberedelser inför asfaltering samt asfaltering kommer att ske under V25 på Ekvägen, Häggstigen och Illerstigen (de två sistnämnda stigarna asfalteras genom privat finansiering). Förberedelser sker i början av veckan och asfaltering i mitten-slutet av veckan. Ekvägen kommer att vara helt avstängd pga asfaltering mellan 2012-06-27 och
 • 2012-06-28. Asfaltering kommer att ske 2012-06-28.
 • 2012-06-06 Förtydligande angående förändrade medlemsavgifter. Med den nya förrättningen så har VSF (Viksbergs samfällighetsförening) och VTF (Viksbergs tomtägarförening) slagits ihop och vi måste pga lagkrav skilja på medlemsavgiften för fritidsboende och fastboende. Lantmäteriet har bestämt att fritidsboende skall betala 2/3 och fastboende skall betala 3/3. För att få in ungefär samma pengar som tidigare blir avgiften för fritidsboende 3080 kr och för fastboende 4475 kr, tidigare var avgiften 3500 kr för alla, oavsett boendeform. Observera att kostnad för sommarvatten, 290 kr, ligger med i ovanstående belopp för samtliga medlemmar.
 • 2012-05-31 Debitering av föreningsavgifterna har i år försenats pga de förändrade andelstalen och många fastighetsägarförändringar som krävt en omfattande utredning av ägar- och boende­för­hållanden. Förfallodatum har därför i år förlängts en månad till 30 juni. Utskicket innehållande fakturorna för årets avgifter tillsammans med Viksbergsbladet inlämnades till posten 31 maj och ska vara alla boende i Sverige tillhanda första veckan i juni. Utlandsboende kan eventuellt få det senare beroende på den lokala postgången.
 • 2012-05-23 Asfalteringen av Ekvägen är försenad då arbetet skall synkroniseras med andra asfalteringsarbeten i området. Återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.
 • 2012-05-16 NCC meddelar att Ekvägen stängs av fr o m 2012-05-21 21:00 t o m 2012-05-22 06:00 inför asfalteringsarbetet. NCC kommer att sätta upp informationstavlor vid arbetsområdet.
 • 2012-04-24 Årsmötesprotokollet är nu åter från justering och återfinns här samt under fliken VSF.
 • 2012-04-16 Första styrelsemötet sedan årsmötet är nu avslutat - eftersom flera styrelsemedlemmar var nya för året gick en del tid till att etablera nuläget. Ett extrainsatt styrelsemöte kommer att hållas redan den 2012-05-03 för att sätta ansvarsområden mm. Årsmötesprotokollet är renskrivet men ännu inte åter från justering, protokollet kommer att anslås när detta är gjort.
 • 2012-03-15 På kvällen 2012-03-11 ringde fastighetsägaren till Viksberg 2:003, Askvägen 1, och meddelade att någon klippt av ledningarna till deras luftvärmepump samt rivit ner kabelskydden från väggen. Händelsen är polisanmäld av fastighetsägaren. Den utsatta fastigheten återfinns längst ner i högra hörnet på denna karta. Om någon har sett det inträffade eller har vidare upplysningar så kan dessa e-postas till styrelsen alternativt postas till postboxen. Kontaktinformation finns under fliken VSF.
 • 2012-03-06 VSF årsmöte 2012: Dokument och underlag inför det kommande årsmötet återfinns nedan. Kallelsen till årsmötet postades igår, 2012-03-05, till totalt 383 mottagare varav 8 i utlandet. Årsmötet infaller 2012-03-28 i Brunnsängsskolans stora matsal - Välkomna!
 • 2012-02-28 Telge Nät meddelar att det är stora vattenläckage i flera fastigheter i Viksberg och omber boende att åka ut och titta till sina fastigheter. De fastigheter som är utsatta för vattenläckage skall kontakta Telge Näts Peter Lostringer på 0708-518256 alternativt 08-550 22023. Efter att inkoppling av av kommunalt vatten och avlopp skett, sker alla kontakter angående kommunalt vatten och avlopp mellan Telge Nät och respektive fastighetsägare.
 • 2012-02-15 Information angående sammanslagning av föreningarna: lagfartsansökan har gjorts för att överföra fastigheten Viksberg 2:2 från VTF till VSF - se bifogat gåvobrev.
 • 2012-01-30 Statistik för besökare på viksberg.org återfinns här. Trenden för antalet unika besökare per dag är stadigt ökande sedan hemsidans lansering 2004.
 • 2012-01-27 Förrättningen för sammanslagningen av Viksbergs tomtägarförening respektive Viksbergs samfällighetsförening har gått igenom i slutet av december - mer information om detta på årsmötet.
 • 2012-01-27 Angående båtklubbar och brist på båtplatser. Tomtägarföreningen önskar information om det finns behov av att starta nya båtklubbar eller utöka de existerande - hör av er med önskemål till Tomtägarföreningen ansvarige för båtar och bryggor.
 • 2011-12-01 Uppdatering ang postlådeställen: Majoriteten av våra medlemmar har nu monterat sina postlådor på de nya postlådeställen. Alla gamla postlådeställ är rivna i Tegeltorp, Storkvägen/Tranvägen och Hägervägen. Postlådor med märkning som inte flyttats av fastighetsägare har lagts på marken vid de nya ställen - de postlådor som inte tas om hand kommer att placeras vid dörren till respektive fastighet. Postlådor helt utan märkning har lagts i Elboda. Postlådan för utgående post invid Vargvägen/Älgvägen kommer att flyttas till Isbjörnsvägen. Postlådan för utgående post på Holmen och Häggstigens början kommer att flyttas till det nya postlådestället vid stora parkeringen. Några fastighetsägare, av de som tillhör mer än en väg eller stig, har använt en annan adress än den som är angiven i Lantmäteriets BALK-register (mer information här) - styrelsen följer upp detta. Föreningen har undersökt flera skyltleverantörer och kommer att anslå lasergraverade skyltar i rostfritt stål med adress samt fastighetsbeteckning.
 • 2011-11-06 De nya postlådeställen är klara och märkta med fastighetsbeteckning och väg- eller stigadress på tilldelade platser. Fastighetsägarna uppmanas att flytta sina postlådor snarast möjligt. Efter vecka 47 kommer de gamla postlådeställen och de postlådor som då sitter kvar på dessa att tas bort. Monteringsanvisning finns uppsatt på alla nya postlådeställ samt återfinns här. Önskar någon flytta sin brevlåda till annat postlådeställ eller använder en annan väg- eller stigadress än den som står på märkningen, vv kontakta Roland Avango för Tegeltorp/Tranvägen/Storkvägen och Lennart Elfving för Holmen (kontaktinformation återfinns under flikarna VTF resp VSF). Märkningen på postlådeställen kommer att permanentas med riktiga skyltar när eventuella ändringar är gjorda.
 • 2011-10-13 NCC meddelar att Ekvägen måste stängas av helt fr o m 2011-10-17 09:30 t o m 2011-10-18 24:00 pga nedan nämnda arbeten - utryckningsfordon kommer att ha möjlighet att ta sig förbi. NCC har satt upp skylt med information på platsen.
 • 2011-10-10 Ekvägen avstängd för lastbilar och andra tyngre fordon fr o m 2011-10-17 t o m 2011-10-21 pga ombyggnad, provisorisk förbifart kommer att anordnas för personbilar. Asfaltering är planerad att ske  under maj 2012.
 • 2011-10-10 Offertförfrågan skickad till två firmor för färdigställande av brevlådeställ.
 • 2011-10-10 Det pågår ett omfattande arbete med att se över och förbättra skyltning i hela området, t ex avseende hastighet och fartgupp. Arbetet kommer sannolikt vara åtgärdat under senhösten.
 • 2011-10-10 Sommarvattnet stängs av under V41.
 • 2011-09-26: Information från NCC: Från och med vecka 42 (17 oktober) kommer NCC att gräva ur Ekvägen mellan Svanvägen (vid busshållplatsen) till kurvan nedanför Käggeboda. Tidvis kommer den aktuella sträckningen att ha dålig eller ingen framkomlighet varför medlemmar som är beroende av bil planerar för detta. Arbetet beräknas ta en vecka. Anledningen till arbetet är att vägunderlaget är dåligt och ska förstärkas innan asfaltering sker 2012.
 • 2011-09-26: Dokumentet Regler och policys är uppdaterat med två nya punkter pga återkommande frågor till styrelsen: - "9. Tunga laster och containers på vägar, stigar och grönområden" samt "10. Behandling av ärenden i styrelsen".
 • 2011-09-18: Sommarvattnet stängs av, som vanligt, under vecka 41 för att undvika sönderfrysningar pga frost.
 • 2011-09-18: Observera att eldning av trädgårdsavfall endast är tillåtet vecka 39-41 i Södertälje kommun, se information hos Södertörns brandförsvar.
 • 2011-09-13: Förbättringsåtgärder pågår för ett antal stigar och vägar inom området, bl a: Gångstigen mellan Holmen och Tegeltorp är höjd och markant förbättrad. Denna stig var tidigare delvis igenväxt och marken mycket sumpig och ojämn. Den med gräs igenvuxna gångstigen framför båtklubb 3 håller på att förbättras, det övre vegetationslagret har grävts bort och avgrusning kommer att ske så snart marken är tillräckligt torr. Denna stig var tidigare både sumpig samt helt över- och sammanväxt med grannfastigheternas gräsmattor, det var mycket oklart var stigen gick. Hägervägen kommer att skrapas av med grävmaskin och sedan grusas av. Hökstigen kommer att jämnas till.
 • 2011-08-15: Postlådeställ - arbete pågår med att anlägga nya postlådeställ i hela området, samtliga stolpar kommer att vara uppsatta i samband med att NCC drar sig ur området i september. Sedan kvarstår ett digert arbete med att administrera vilken postlåda som hamnar var samt själva uppsättningen/flytten av postlådor. Mer information kommer att anslås senare.
 • 2011-08-15: Angående otillbörligen utflyttade tomtgränser, igenfyllda diken mm - dessa kommer att besiktigas 2011-08-20 och återställas under nästa år. De fastighetsägare som på eget iniativ gjort våld på våra diken mm kommer att faktureras kostnaden för återställning.
 • 2011-08-15: Fartgupp kommer att färdigställas på ett antal platser i området under augusti månad.
 • 110615: Tid för områdesbesiktning är satt till lördag 20 augusti
 • 110612: Båtklubb 5 har fortfarande platser kvar för uthyrning denna säsong, för kontaktinformation se fliken Föreningar.
 • 110609: Asfaltering av Idegranstigen, Ekvägen och Häggstigens backe är försenad två dagar och påbörjas först onsdag 15 juni. NCC hoppas ändå att genom förlängda arbetsdagar kunna slutföra jobbet på fredag 17 juni enligt plan.
 • 110608: Under vecka 24, dvs 13-17 juni utförs asfaltering av Idegranstigen, Ekvägen och Häggstigens backe vid utsiktsplatsen. Under dagtid kommer framkomligheten till holmen att vara starkt begränsad och tidvis helt blockerad. De som behöver bilen för att ta sig från och till holmen under dagtid bör därför parkera i Tegeltorp. Platser finns i början av Älgvägen (stå rakt in vinkelrätt mot vägen med bilarna så finns plats för minst 20 bilar), vid båtklubb 5 längst ner på Vesslavägen, parkeringen mellan Stork- och Tranvägen, samt i slutet av Älgvägen nedanför Vargvägen. OBS! Parkering är inte tillåten på parkeringarna utmed Ekvägen under denna vecka. Den övre delen av stora parkeringen mittemot Ekvägen 11-19 och parkeringen till höger om infarten till Bokstigen mittemot Ekvägen 33-37 ska också asfalteras. Parkeringen vid Pannkakan asfalteras inte denna gång men då den är för grund kan parkering där hindra asfalteringen. Parkering på dessa platser är tillåten igen då asfalteringen på respektive avsnitt och parkering är klar.
 • 110525: NCC informerar om att asfaltering av Idegranstigen, Ekvägen, utsiktsplatsen på Häggstigen (backen) startar 2011-06-13 och pågår en vecka - tänk på att fordon måste flyttas innan arbetet påbörjas.
 • 110519: Medlemsavgifterna för VTF och VSF skall vara inbetalade senast 2011-05-31, information har postats tillsammans med Viksbergsbladet. Detaljerad information om inbetalning av medlemsavgifterna finns även under fliken Arkiv.
 • 110518: Sommarinformation från Telge Nät avseende aktuell status för VA-utbyggnaden, slutbesiktning, pumpinstallationer. 110517: Tips! Viksbergs båtklubb, belägen i Viksbergsviken invid Viksäters bad, har ett antal platser lediga vid boj respektive bom. Denna förening är en enskild förening och ligger på kommunens mark men kan vara ett alternativ för de som ej har båtplats i våra egna föreningar. Klicka på ovan länk för att komma till klubbens hemsida. Viksbergsbladet för 2011 finns nu publicerat under fliken arkiv. Pågående detaljplansarbete för området "Norra Viksberg", observera att detta gäller mark som inte ägs av oss. För mer information hänvisas till denna plats på Södertälje kommuns hemsida.
 • 110417: Nu finns de presentationer som visades under årsmötena tillgängliga under respektive förenings flik.
 • 110416: Nu finns VTF och VSF årsmötesprotokoll tillgängliga under respektive förenings flik.
 • 110330: VTF och VSF årsmöten är nu över för denna gång, årsmötesprotokoll kommer att anslås så snart dessa är färdigbehandlade. 110313: Flera uppdateringar inför VTF och VSF årsmöten Kallelser, ekonomiredovisningar, verksamhetsberättelser samt motioner återfinns under respektive förenings flik Blankett för information till Viksbergs Samfällighets medlemsregister återfinns under fliken Blanketter Kallelse till förrättningsmöte rörande omprövning av Viksbergs ga:4 hos lantmäteriet. Detta möte är ett led i den önskade sammanslagningen av VTF och VSF Tingsrättens dom i bryggmålet utföll helt i föreningens linje!
 • 110312: VTF utökar båtuppläggningsplatsen vid båtklubb 5 Den nyligen anlagda uppläggningsplatsen vid båtklubb 5 har redan visat sig vara för liten då båtägare klagat på att de inte fick plats förra året. Styrelsen har tittat på alternativa nya platser för båtuppläggning men funnit att en utökning av den nuvarande platsen stör minst. VTF utökar den därför ytterligare 50 m mot norr till totalt 120x20 m. De sista 20 metrarna mot norr kommer bredden dock att minska successivt från sjösidan till cirka 13 m bredd för att rymma stigen vid sidan om. För att utöka platsen har en tillfällig körväg anlagts från Ekvägen. Denna kommer efter utfört arbete att minskas till en gångstig med cirka 1,5 m bredd och grusas av. Stigen ska gå från Ekvägen förbi båtuppläggningsplatsen på sjösidan fram till badplatsen, men inte över badplatsen. Hinder kommer att läggas på stigen för att förhindra bilkörning och buskörning med MC eller moped. Planer finns också på att snygga till sidan mot sjön på båtuppläggningsplatsen med matjord och buskar. Därför är det önskvärt att inga båtar eller båttrailers står uppställda bortom klubbhuset mot sjösidan efter 31 maj.
 • 110216: Årets städ- respektive brasdagar är nu beslutade med hänsyn till tillåtna eldningsveckor v15-17 respektive v39-41: Vårens städdag: lördag 16 april (v15) Vårens brasdag: lördag 30 april (v17) - Valborgsmässoafton Höstens städdag: lördag 1 oktober (v39) Höstens brasdag: lördag el söndag 8 el 9 oktober (v40) De städlag som önskar kan förstås elda lokalt inom sitt städområde utöver den stora brasan på "brasdagen"
 • 110215: Plats för VTF & VSF årsmöte är nu beslutad: Brunnsängskolans stora matsal.
 • 110119: Datum och tid för VTF & VSF årsmöte är nu beslutat, 110330 19:00-22:00. Plats anslås inom kort - sannolikt i Brunnsängskolans stora matsal. Mer information kommer.
 • 101215: Information om uppehåll i NCC:s arbeten under jul- och nyårshelgerna, för mer information se nedan under rubriken NCC och Telge Nät informerar.
 • 101213: Båtklubb 5 har nu en egen hemsida, mer information återfinns under fliken Föreningar
 • 101019: Platsen för detaljplanen avseende Viksberg på Södertälje kommuns hemsida har förändrats, länken under externt publicerad information är nu uppdaterad och pekar rätt. Du kan även klicka här för att komma till rätt plats.
 • 101012: Uppdatering ang ny båtklubb i Viksbergsviken som diskuterades på årsmötet. Tyvärr blir det ingen ny båtklubb i Viksbergsviken med anledning av ett antal inkomna skrivelser, bl a begär Fiskeriverket en vattendom innan beslut i ärendet kan tas. Den mycket stora mängd stenmassor som skulle använts till den berörda båtklubbens pir skall vara borta när entreprenören NCC avslutar arbetet med kommunalt VA sommaren 2011 och att göra en liknande utfyllnad efter denna tidpunkt är orealistiskt ur ett kostnadsperspektiv. Med kravet på vattendom bedömer vi att ett slutgiltigt besked inte kan fås före sommaren 2011 vilket innebär att förutsättningarna för båtklubben inte längre finns.
 • 101005: För närvarande pågår ett arbete med att se över postlådesituationen i området ur ett antal olika perspektiv. Alla postlådeställ kommer att bytas ut till en standardtyp, samtliga fastigheter kommer att få en dedikerad plats för postlåda. Mer information kommer att publiceras löpande.
 • 100927: Telge Nät informerar om att en teknisk genomgång kommer att hållas på Holmen 101007, för mer information se nedan under rubriken NCC och Telge Nät informerar.
 • 100916: NCC informerar om att Häggstigen blir avstängd för gångtrafikanter utanför utsiktsplatsen (från vändplan och uppåt fram till fastighet 2:254) från V38 till V41 pga sprängningsarbeten. Gångtrafikanter hänvisas till Idegransstigen för att komma fram till Häggstigen. Fastighetsbeteckningar för det aktuella området framgår av kartan över norra delen av Viksberg som finns under fliken Om Viksberg.
 • 100915: Kontaktlistan med arbetsledare för våra 15 städlag är nu uppdaterad och två av arbetsledarna är nya för hösten. Vi hoppas på bra väder och god uppslutning vid höststädningen nu på lördag 100918 09:00-13:00. Vem som tillhör vilket städlag framgår av dokumentet städområden.
 • 100831: Ny blankett för ansökan om trädfällning återfinns under fliken Blanketter.
 • 100830: Nytt dokument publicerat, VTF-VSF regler och policys, här återfinns bl a information om styrelsens syn på anordningar/bryggor på allmänning, avstyckning av mark, bilkörning på stigar, infarter till fastigheter mm. Detta dokument kommer att vara levande och uppdateras vid behov.
 • 100814: Områdesbesiktning har utförts varvid styrelsen har inspekterat området med start på Holmen och avslutning i Tegeltorp. Drygt 10 ärenden protokollfördes, vissa ärenden kunde avhandlas på plats och flera ärenden kommer att diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte.
 • 100810: Information om sommarvattnet, komplett med aktuella resulta från vattenprov, återfinns nu under fliken Om Viksberg.
 • 100705: Viktig uppmaning till medlemmarna rörande ryktesspridning samt klargörande för hur styrelsen arbetar. I detta dokument framgår bl a styrelsens syn på dess arbete och hur styrelsen bemöts av medlemmar som inte kan acceptera beslut som tas.
 • 100705: Föreningen kan bli tvingad att dra in sopstationerna. I detta dokument framgår problemen som uppstår vid våra sopstationer.
 • 100620: Sommarinformation från Telge Nät & NCC, se nedan under rubriken "Information från NCC & Telge Nät"
 • 100607: Midsommarfirandet vid Båtklubb 5 är inställt då ingen har anmält intresse att driva aktiviteten, den person från styrelsen som senast drivit och samordnat midsommarfirandet har inte möjlighet att ställa upp i år. Mötet som hölls för frivilliga 100529 genererade ingen person som tog på sig ansvaret att samordna midsommarfirandet. Midsommarstång, hål för stång samt små björkar för utsmyckning finns tillgängliga vid Båtklubb 5 om intresse uppkommer på midsommarafton.
 • 100603: Analysresultat för vattnet i våra dricksvattenpumpar har anlänt, inscannade rapporter finns under fliken Om Viksberg.
 • 100525: En representant från styrelsen har gått igenom olika typer av styrelsematerial från 1960 - 2008 och det har (än så länge) resulterat i 24 st pärmar med protokoll och korrespondens samt ytterligare ett antal pärmar rörande sommarvatten, byggnadslov mm. Materialet har sedan sorterats och kategoriserats - som kuriosa kan nämnas att bara de utsorterade dubletterna av gamla styrelseprotokoll vägde 11 kg!
 • 100524: En förteckning över våra dricksvattenspumpar, med bilder och färdbeskrivningar, återfinns nu under fliken Om Viksberg. Vattenprover är utförda och resultat anslås så snart dessa ankommer.
 • 100514: Färsk besöksstatistik för Viksberg.org återfinns nu under fliken Arkiv. Några slutsatser kan dras av materialet:April 2010 blev en av de mest besökta månaderna någonsin med knappt 800 unika besök och ett snitt på 26 unika besök per dag. Maj 2010 ser ut att komma ganska nära April och har i skrivande stund ett snitt på 24 unika besök per dag. Det går att skönja en uppgång i besökarantalet efter senaste årsmötet. 100512: Ny information från NCC ang väntetider för passerande med bil runt de pågående arbetena på Holmen, se nedan under rubriken "Information från NCC"
 • 100511: Natten till 10 maj försökte någon stjäla en båt uppställd på ett släp på båtuppställningsplatsen vid båtklubb 5. Tydligen orkade inte bilen som drog släpet sista delen av backen på Vesslavägen utan släpet med båten hamnade i diket med aktern mot hästhagen och bilen försvann. När båtsäsongen börjar ökar också stölderna av båtar, båtmotorer och tillbehör. Alla medlemmar uppmanas därför till extra försiktighet. Lås båtar, grindar och bommar, allt som försvårar för tjuvarna, och iakkta extra vaksamhet mot främmande besökare i området, särskilt vid båtplatserna. Blir ni misstänksam mot någon - visa att ni är uppmärksamma och anteckna gärna detaljer som kan spåra tjuven om en stöld sker, såsom regnummer, -modell, -färg och andra detaljer.
 • 100510: Midsommarfirande vid Båtklubb 5 anordnas i år endast om tillräckligt många frivilliga ställer upp. Ett möte för frivilliga hålls lördagen 100529 kl 10.00 i båtklubb 5s klubbhus nedanför Vesslavägen.
 • 100509: Div information från och kallelse till medlemmar från båtklubb 5 återfinns under fliken Föreningar ovan
 • 100507: Stor och kraftig båttrailer skänkes. Trailern följande mått: ramen är 6,80 x 1,25 m, bredd med stöden utfällda som på bilden är ca 2,00 m. Ramen är rostig på ytan men gjord av kraftigt fyrkantstål och i gott skick, kopplingsdon med sprint vilket är vanligt på lastbilar. Båttrailern finns i Elboda och kommer att skänkas till den person som tar bort den från området.Trailern är nu bortforslad från området!
 • 100428: Styrelsen har tillsammans med Geoinfo hos Lantmäteriet tagit fram aktuella adresskartor över Viksberg, dessa återfinns under fliken "Om Viksberg". 100424: Viksbergsbladet 2010 är publicerat, se länk uppe i högermarginalen, dokumetet kommer även att distriubueras i pappersform under vecka 17.
 • 100422: Årsmötesprotokoll återfinns nu under respektive förenings flik.
 • 104021: Uppdaterat med ny tidplan för Holmen, se nedan under rubriken Information från NCC
 • 100407: Länsstyrelsen har avslagit överklagandet av den nya detaljplanen. Sista dag för nytt överklagande av Länsstyrelsens beslut är den 3 maj 2010, detta innebär att om inget ytterligare överklagande sker så kommer den nya detaljplanen återigen att gälla efter detta datum. Se länk nedan till Södertälje kommuns hemsida angående aktuell status för detaljplanen.
 • 100331: Presentation av nya VSF - avsikten är att upplösa Viksbergs Tomtägareförening och överta dess uppgifter i en gemensamhetsanläggning som bildas i VSF  - diskuterades på årsmötet
 • 100331: Information om underjordsbehållare för sophantering - diskuterades på årsmötet
 • 100331: Ny sektion för blanketter (se menyvalsflikar ovan) - under denna samlingsrubrik återfinns blanketter som kan användas i kontakten med Viksbergs Tomtägarförening och Samfällighetsförening.
 • 100215: I skrivande stund gäller återigen den gamla detaljplanen då Samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun glömt att skicka en besvärshänvisning till den tomtägare i Viksberg som hade inkommit med en överklagan mot kommunens beslut att anta den nya detaljplanen. Beslut om bygglov som fattats innan 23 december 2009 gäller, för övriga gäller den gamla detaljplanen. Se länk nedan till Södertälje kommuns hemsida angående aktuell status för detaljplanen.
 • 100215: Dricksvattenpumparna i området kommer att finnas kvar tills vidare, däremot kommer fortsättningsvis inte dricksvattenprover att uföras i de etapper av området som blivit VA-anslutna. Detta innebär att inget ansvar tas för drickvattnets tjänlighet i de VA-anslutna etapperna - dricksvatten nyttjas på egen risk.

090303: Lånerbjudande för VTF & VSF medlemmar från Sörmlands Provinsbank