Båtklubbar


Båtklubbarna i Viksberg är egna föreningar (se kontaktuppgifter nedan). VSF tillhandahåller endast mark för viss båtuppläggning.


Det finns en båtuppställningsplats vid båtklubb 5. För att platsen skall kunna användas på ett smidigt sätt  samt hållas ren och snygg krävs ett regelsystem. Regler och instruktioner finns på en skylt vid infarten till platsen.

Förteckning över båtklubbar

 

I området finns 4 båtklubbar som drivs oberoende av VSF. Vänligen notera att medlemsskap i Båtklubb 1, 3, 5 och 6 kräver att du äger en fastighet i Viksberg och därmed är medlem i VSF.


 • Båtklubb nr 1 (Holmen, Viksbergsviken)
  Kontaktperson Daniel Sandström, 070 20 430 77
  info.bk1@viksberg.org

 

 • Båtklubb nr 3 (Holmen mot Södertäljeviken)
  Kontaktperson Helena Grindemo, 070 64 60 825
  info.bk3@viksberg.org

 

 

 

 • Viksbergs båtklubb (Viksbergsviken invid Viksäters bad)
  Observera att detta är en enskild förening belägen på kommunens mark
  Viksbergsvägen 1, 152 54 Södertälje
  batklubb@viksberg.nu
  www.viksberg.nu

 

 

Övriga samfälligheter

 

Det finns ytterligare samfälligheter inom området, där några fastigheter slutit sig samman för att lösa ett gemensamt problem kring dricksvatten, eller för att göra en stig till väg eller andra gemensamma behov.