Övrig info

Båtklubbar


Båtklubbarna i Viksberg är egna föreningar (se kontaktuppgifter nedan). VSF tillhandahåller endast mark för viss båtuppläggning.


Det finns en båtuppställningsplats vid båtklubb 5. För att platsen skall kunna användas på ett smidigt sätt  samt hållas ren och snygg krävs ett regelsystem. Regler och instruktioner finns på en skylt vid infarten till platsen.

Förteckning över båtklubbar

 

I området finns fyra båtklubbar som drivs oberoende av VSF, på mark och vatten som en gång upplåtits för detta ändamål.


  • Båtklubb nr 1 (Holmen, Viksbergsviken)

Kontaktperson Ewa Erixson-Carlquist, 073 27 50 416

info.bk1@viksberg.org

 

  • Båtklubb nr 3 (Holmen mot Södertäljeviken)

Kontaktperson Helena Grindemo, 070 64 60 825

info.bk3@viksberg.org

 

  • Båtklubb nr 5 (Tegeltorp vid Vesslavägen)

Kontaktperson Per-Åke Karlsson, 070 310 16 96

info.bk5@viksberg.org

www.vbk5.se

 

  • Båtklubb nr 6 (Tegeltorp, vid Hökstigen)

Kontaktperson Nils Hedin tel, 076 27 87 438

 

  • Viksbergs båtklubb (Viksbergsviken invid Viksäters bad) - lediga platser finns!

Observera att detta är en enskild förening belägen på kommunens mark

Viksbergsvägen 1, 152 54 Södertälje

batklubb@viksberg.nu

www.viksberg.nu

 

 

Övriga samfälligheter

 

Det finns ytterligare samfälligheter inom området, där några fastigheter slutit sig samman för att lösa ett gemensamt problem kring dricksvatten, eller för att göra en stig till väg eller andra gemensamma behov.