Blanketter


Under denna samlingsrubrik återfinns blanketter m m som kan användas i kontakten med Viksbergs Samfällighetsförening.

Anmälan om fastighetsförändring

 

Fullmakt för föreningsstämma


Motionsmall för föreningsstämma

Blankettmall avsedd för medlemmar som vill skriva motion till stämma

  • Motionsmall - blankett i pdf-format som du kan skriva ut och skicka in via post
  • Motionsmall - blankett i Word-format som du kan skriva ut och skicka in via post


Ansökan om trädfällning

Vid önskan om fällning av träd på allmänning ska denna blankett fyllas i och lämnas till styrelsen tillsammans med en karta (finns under fliken Om Viksberg) som visar var trädet står. Träd som efter inspektion bedöms innebära risk för person- eller egendomsskador (anledning nr 1-3 på blanketten) fälls av föreningen, övriga träd fälls normalt av medlemmarna efter styrelsens godkännande.

 

Anmälan faktura per e-post

Fyll i formuläret om du vill ha dina fakturor från VSF skickade per e-post.


Om du har flera fastigheter eller har annan information som föreningen bör känna till för att

kunna skicka fakturan korrekt till dig, skriv in detta i meddelandefältet.


OBS! Kom ihåg att uppdatera din e-post i våra register genom att skicka ett nytt formulär om

du byter e-postadress.