Aktuellt

Onsdagen den 24 maj påbörjas arbete i området med ett trädfällarlag som kommer hantera vissa träd som kräver en proffesionell och säker nedtagning. Arbetet har förberetts genom en sedvanlig områdesbesikning där även boendes synpunkter tagits i beaktande. Syftet är att bevara vårt område men kan tex. hantera träd som bedömts utgöra en risk för säkerheten, sly som skymmer vid trafikerad väg, skymmer vägskyltar etc.  Bedömningar har gjorts på plats från fall till fall som nu resulterar i detta arbete. 


Telge återvinning kommer att pröva nya sopkärl ute på Holmen under en period för ökade sorteringsmöjligheter..Det kommer vara 7 sorteringskärl för hushållsavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar, färgat glas ofärgat glas. Finns det frågor kring de nya kärlen så går det bra att kontakta Telge Återvinning direkt. VSF hanterar inte frågor angående sophantering, vi upplåter endast mark för de nya kärlen.  Om det faller väl ut kan de byta till nya kärl där det idag finns kontainrar. 


Svar på vanliga frågor

Ekonomi

Frågor angående fakturering och annat ekonomirelaterat? Maila info@viksberg.org.

För att förenkla vår hantering av betalningar ber vi er vänta med att betala era medlemsavgifter tills ni får inbetalningsavin med angivet OCR-nummer. OBS! Om du inte har erhållit någon inbetalningsavi senast 30 juni - hör av dig till info@viksberg.org! Det är vars och ens ansvar att avgiften betalas oavsett om inbetalningsavi har erhållits eller inte.

Är du intresserad av att få din faktura per e-post, fyll i formuläret upp till höger på denna sida!


Viltvård

Frågor angående vilt och viltvård ställs till viltvard@viksberg.org.

Frågor och rapporter angående vildsvin kan även tas direkt med våra viltvårdare:

Daniel Sandström, 070 204 30 77

Johan Kumlin, 070 722 30 95

Johanna Kumlin, 070 779 22 99


Sommarvattenfrågor

Frågor angående sommarvatten ställs till sommarvatten@viksberg.org.

Akuta ärenden - ring Jonny Petersson 070 726 82 82.

Om du har problem med sommarvattnet, har du kollat följande?

 • Är det bra tryck i anslutningen vid tomtgräns? Koppla bort slangar som är anslutna där och kolla. Om trycket är bra vid tomtgräns kan felet bero på stopp i din slang, din bevattningsutrustning eller liknande.
 • Har du en ventil/filter ansluten till anslutningspunkten vid tomtgräns eller inne på din fastighet? Då kan den behöva rensas eller rengöras.

VSF står för reparationer fram till anslutningen vid tomtgräns, alla åtgärder och reparationer på din fastighet eller din egen utrustning bekostar du själv.

 

Sophämtning

Sophämtning utförs och faktureras av Telge Återvinning, information om sophämtning återfinns här

Viksbergs samfällighetsförening - VSF

 

Viksbergs samfällighetsförening (VSF) förvaltar medlemmarnas gemensamma egendom i form av fastighet och anläggningar av gemensamt intresse, samt företräder medlemmarna i frågor som rör samfälligheten och dess egendom, i syfte att tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. VSF styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), stadgarna och medlemsbeslut.

 

Har du frågor till VSF, maila i första hand till info@viksberg.org, så återkommer någon ur styrelsen. För frågor avseende specifika ämnesområden kan även de därtill avsedda adresserna nedan användas.  Svar erhålls normalt inom en vecka, men kan under vissa tider dröja längre. Behövs styrelsebeslut så hålls styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

 

Snabba svar på vanliga frågor hittar du  under Kalendarium och information och Svar på vanliga frågor  här intill.

Kalendarium och information

 

Föreningsstämma 2023


  Nästa styrelsemöte

   

  Städdagar

   

  Områdesbesiktning

  • Hösten 2023: Datum ej fastslaget
  • Protokoll från områdesbesiktning 2022: Klicka här

   

  Sommarvatten

  • Inkoppling av sommarvatten sker runt v18 (Valborg) och stängs av runt v41.

   

  Fördelning av boendetyp bland VSF medlemmar (2021):

  • 51% permanentboende (36% 2012)
  • 49% fritidsboende (64% 2012)

  Kontakta VSF!

   
   
   
  Nyheter per e-post
  Faktura per e-post
  Övrig fråga
   
   
   

  Viksbergs Samfällighetsförening


  Org.nr. 717904-5989


  Box 19101

  152 27 Södertälje


  info@viksberg.org