Hem

Aktuellt


Årsmöte 29 september 2021


Med beslut om lättade restriktioner kan styrelsen bekräfta att genomförande av årsmöte för 2020 och 2021 kommer att genomföras onsdag 29 september 2021 med start kl 18:00 såsom tidigare har aviserats. Platsen är Täljehallen, registrering sker kl 17:15-17:50. Smörgås och dryck serveras. Dokumentation för både 2020 och 2021 hittar du i kalendariet här intill.

Vi uppmanar alla att komma fullvaccinerade eller med negativt testresultat. Vänligen stanna hemma vid minsta sjukdomstecken. 


Om du har frågor angående ovanstående, hör av dig till info@viksberg.org!


Svar på vanliga frågor

Ekonomi

Frågor angående fakturering och annat ekonomirelaterat ställs till ekonomi@viksberg.org.

För att förenkla vår hantering av betalningar ber vi er vänta med att betala era medlemsavgifter tills ni får inbetalningsavin med angivet OCR-nummer. OBS! Om du inte har erhållit någon inbetalningsavi senast 30 juni - hör av dig till info@viksberg.org! Det är vars och ens ansvar att avgiften betalas oavsett om inbetalningsavi har erhållits eller inte.

Är du intresserad av att få din faktura per e-post, fyll i formuläret upp till höger på denna sida!


Viltvård

Frågor angående vilt och viltvård ställs till viltvard@viksberg.org.

Frågor och rapporter angående vildsvin kan även tas direkt med våra viltvårdare:

Daniel Sandström, 070 204 30 77

Johan Kumlin, 070 722 30 95

Rickard Björkén, 070 875 86 58


Sommarvattenfrågor

Frågor angående sommarvatten ställs till sommarvatten@viksberg.org.

Vid akuta ärenden, ring Jonny Petersson, 070 726 82 82.

Om du har problem med sommarvattnet, har du kollat följande?

  • Är det bra tryck i anslutningen vid tomtgräns? Koppla bort slangar som är anslutna där och kolla. Om trycket är bra vid tomtgräns kan felet bero på stopp i din slang, din bevattningsutrustning eller liknande.
  • Har du en ventil/filter ansluten till anslutningspunkten vid tomtgräns eller inne på din fastighet? Då kan den behöva rensas eller rengöras.

VSF står för reparationer fram till anslutningen vid tomtgräns, alla åtgärder och reparationer på din fastighet eller din egen utrustning bekostar du själv.

 

Sophämtning

Sophämtning utförs och faktureras av Telge Återvinning sedan 2012, information om sophämtning återfinns här

Viksbergs samfällighetsförening - VSF

 

Viksbergs samfällighetsförening (VSF) förvaltar medlemmarnas gemensamma egendom i form av fastighet och anläggningar av gemensamt intresse, samt företräder medlemmarna i frågor som rör samfälligheten och dess egendom, i syfte att tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. VSF styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), stadgarna och medlemsbeslut.

 

Har du frågor till VSF, maila i första hand till info@viksberg.org, så återkommer någon ur styrelsen. För frågor avseende specifika ämnesområden kan även de därtill avsedda adresserna nedan användas.  Svar erhålls normalt inom en vecka, men kan under vissa tider dröja längre. Behövs styrelsebeslut så hålls styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

 

Snabba svar på vanliga frågor hittar du  under Kalendarium och information och Svar på vanliga frågor  här intill.

Kalendarium och information

 

Årsmöte 2020/2021


Nästa styrelsemöte

 

Städdagar

 

Områdesbesiktning

 

Sommarvatten

  • Inkoppling av sommarvatten sker runt v18 (Valborg) och stängs av
    runt v41.

 

Fördelning av boendetyp bland VSF medlemmar (2017):

  • 51% permanentboende

47% 2016

44% 2015

43% 2014

42% 2013

36% 2012

  • 49% fritidsboende

53% 2016

56% 2015

57% 2014

58% 2013

64% 2012

Kontakta VSF!

 
 
 
Nyheter per e-post
Faktura per e-post
Övrig fråga
 
 
 

Viksbergs Samfällighetsförening

Box 19101

152 27 Södertälje

Plusgiro 32 85 77 – 2

Org.nr. 717904-5989