Aktuellt


Städdag för Viksberg. Lördagen den 30 september så är det dags för Viksbergs städdag med start kl 09:00. Området är uppdelat i olika städlag och det blir en gemensam samling i varje städområde. Exakt plats meddelas av respektive lagbas. Varje område planerar och genomför dagen tillsammans. Varje område är unikt så prata ihop er om en bra fördelning och prioritering. En bra möjlighet att jobba tillsammans med grannar och kanske ta en fika tillsammans, grill etc. (Se rutin för kvitton och använd "blankett för utlägg" , se nedan på hemsidan). Passa på att röja diken, röja sly, rikta stolpar, laga något trasigt, sandsopa, kratta mm.  Alla är viktiga och välkomna. Vinsterna är många som tex. socialt, miljö och ekonomiskt. Om alla som har möjlighet dyker upp så betyder det väldigt mycket för området. Välkomna.


Svar på vanliga frågor

Ekonomi

Frågor angående fakturering och annat ekonomirelaterat? Maila info@viksberg.org.

För att förenkla vår hantering av betalningar ber vi er vänta med att betala era medlemsavgifter tills ni får inbetalningsavin med angivet OCR-nummer. OBS! Om du inte har erhållit någon inbetalningsavi senast 30 juni - hör av dig till info@viksberg.org! Det är vars och ens ansvar att avgiften betalas oavsett om inbetalningsavi har erhållits eller inte.

Är du intresserad av att få din faktura per e-post, fyll i formuläret upp till höger på denna sida!


Viltvård

Frågor angående vilt och viltvård ställs till viltvard@viksberg.org.

Frågor och rapporter angående vildsvin kan även tas direkt med våra viltvårdare:

Daniel Sandström, 070 204 30 77

Johan Kumlin, 070 722 30 95

Johanna Kumlin, 070 779 22 99


Sommarvattenfrågor

Frågor angående sommarvatten ställs till sommarvatten@viksberg.org.

Akuta ärenden - ring Jonny Petersson 070 726 82 82.

Om du har problem med sommarvattnet, har du kollat följande?

 • Är det bra tryck i anslutningen vid tomtgräns? Koppla bort slangar som är anslutna där och kolla. Om trycket är bra vid tomtgräns kan felet bero på stopp i din slang, din bevattningsutrustning eller liknande.
 • Har du en ventil/filter ansluten till anslutningspunkten vid tomtgräns eller inne på din fastighet? Då kan den behöva rensas eller rengöras.

VSF står för reparationer fram till anslutningen vid tomtgräns, alla åtgärder och reparationer på din fastighet eller din egen utrustning bekostar du själv.

 

Sophämtning

Sophämtning utförs och faktureras av Telge Återvinning, information om sophämtning återfinns här

Viksbergs samfällighetsförening - VSF

 

Viksbergs samfällighetsförening (VSF) förvaltar medlemmarnas gemensamma egendom i form av fastighet och anläggningar av gemensamt intresse, samt företräder medlemmarna i frågor som rör samfälligheten och dess egendom, i syfte att tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. VSF styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), stadgarna och medlemsbeslut.

 

Har du frågor till VSF, maila i första hand till info@viksberg.org, så återkommer någon ur styrelsen. För frågor avseende specifika ämnesområden kan även de därtill avsedda adresserna nedan användas.  Svar erhålls normalt inom en vecka, men kan under vissa tider dröja längre. Behövs styrelsebeslut så hålls styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

 

Snabba svar på vanliga frågor hittar du  under Kalendarium och information och Svar på vanliga frågor  här intill.

Kalendarium och information

 

Föreningsstämma 2023


  Nästa styrelsemöte

   

  Städdagar

   

  Områdesbesiktning

  • Hösten 2023 den 27 aug kl.09:00
  • Protokoll från områdesbesiktning 2022: Klicka här

   

  Sommarvatten

  • Inkoppling av sommarvatten sker runt v18 (Valborg) och stängs av runt v41.

   

  Fördelning av boendetyp bland VSF medlemmar (2021):

  • 51% permanentboende (36% 2012)
  • 49% fritidsboende (64% 2012)

  Kontakta VSF!

   
   
   
  Nyheter per e-post
  Faktura per e-post
  Övrig fråga
   
   
   

  Viksbergs Samfällighetsförening


  Org.nr. 717904-5989


  Box 19101

  152 27 Södertälje


  info@viksberg.org