Hem

Viksbergs Samfällighets-förening

Kontakta oss!

 
 
 
Nyheter per e-post
Faktura per e-post
Övrig fråga
 
 

Årsmöte 2018

 

Nästa styrelsemöte

 

Städdagar

 

Områdesbesiktning

  • 2018-08-18
  • Protokoll från områdes-besiktning 2017: Klicka här

Sommarvatten

  • Inkoppling av sommar-vatten sker runt v18 (Valborg) och stängs av runt v41.

Fördelning av boendetyp bland VSF medlemmar 2017:

  • 51% permanentboende

47% 2016

44% 2015

43% 2014

42% 2013

36% 2012

  • 49% fritidsboende

53% 2016

56% 2015

57% 2014

58% 2013

64% 2012

 

Områdesinformation

 

Viksbergs Samfällighetsförening

Box 19101

152 27 Södertälje

Plusgiro 32 85 77 – 2

Org.nr. 717904-5989

 

Viksbergs Samfällighetsförening - VSF

 

Viksbergs Samfällighetsförening (VSF) förvaltar medlemmarnas gemensamma egendom i form av fastighet och anläggningar av gemensamt intresse, samt företräder medlemmarna i frågor som rör samfälligheten och dess egendom, i syfte att tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. VSF styrs av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), stadgarna och medlemsbeslut.

 

Har du frågor till Samfällighetsföreningen, maila i första hand till info@viksberg.org, så åter-kommer någon ur styrelsen. För frågor avseende specifika ämnesområden kan även de därtill avsedda adresserna nedan användas. Svar erhålls normalt inom en vecka, men kan under vissa tider dröja längre. Behövs styrelsebeslut så hålls styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

För att förenkla vår hantering av betalningar ber vi er vänta med att betala era medlemsavgifter tills ni får inbetalningsavin med angivet OCR-nummer.

 

Är du intresserad av att få din faktura per e-post, fyll i formuläret upp till vänster på denna sida!

VSF Styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Dessa medlemmar är för närvarande fritidsboende i området. Övriga är permanentboende.

 

Den tidigare styrelsemobilen är borttagen. Du når oss snabbast genom att använda kontaktformuläret till vänster eller maila oss!

Funktion

Namn och kontaktuppgifter

 

Ordförande

Johan Johander

Ekvägen 26

ordforande@viksberg.org

 

Sekreterare

Åsa Lindgren

Skatstigen 1

sekreterare@viksberg.org

Kassör

Kenth Thomasson

Örnstigen 18

kassor@viksberg.org

Vice sekreterare

Bert Johansson

Häggstigen 16

vice.sekreterare@viksberg.org

Vice ordförande

Jonny Pettersson *

Ekvägen 9

vice.ordforande@viksberg.org

Suppleanter

Tomas Ekelöf *

Lodjursvägen 3

 

Monica Ahde

Fläderstigen 5

 

Linda Börjesson

Hökstigen 3

 

Ekonomi

Frågor angående fakturering och annat ekonomirelaterat ställs till ekonomi@viksberg.org.

 

Viltvård

Frågor angående vilt och viltvård ställs till viltvard@viksberg.org.

 

Frågor och rapporter angående vildsvin kan även tas direkt med våra viltvårdare:

Daniel Sandström, 070 204 30 77

Johan Kumlin, 070 722 30 95

Rickard Björkén, 070 875 86 58

 

Sommarvattenfrågor

Frågor angående sommarvatten ställs till sommarvatten@viksberg.org.

Vid akuta ärenden, ring Jonny Petersson, 070 726 82 82.

Om du har problem med sommarvattnet, har du kollat följande?

  • Är det bra tryck i anslutningen vid tomtgräns? Koppla bort slangar som är anslutna där och kolla. Om trycket är bra vid tomtgräns kan felet bero på stopp i din slang, din bevattningsutrustning eller liknande.
  • Har du en ventil/filter ansluten till anslutningspunkten vid tomtgräns eller inne på din fastighet? Då kan den behöva rensas eller rengöras.

VSF står för reparationer fram till anslutningen vid tomtgräns, alla åtgärder och reparationer på din fastighet eller din egen utrustning bekostar du själv.

Sophämtning

Sophämtning utförs och faktureras av Telge Återvinning sedan 2012, information om sophämtning återfinns här.

 

Dokument och information rörande årsmöten

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

(*) Notera att ett fel smugit sig in - på sid 3 står det att styrelsen beräknar underhållskostnaden för Käggebodavägen till 3 miljoner kr/år om den inte rustas upp. Dvs en nolla för mycket då styrelsen nämnde underhållskostnaden 200.000-300.000 kr/år under årsmötet.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Regler och policyer

Svar på vanliga frågor

 

 

 

  • Så funkar snöröjningen i området.

 

  • Hantering av dumpade och långtidsuppställda fordon.

 

 

  • Pågående detaljplane-arbete hittar du här.